Policy för Introduktionskort på Slite Golfklubb

  • Du som har SGF:s eller EGA:s introduktionskort eller förtjänstmärke (Guldmärke, silvermärke eller guldklubba) erhåller fritt spel vid ett tillfälle per år. Besök ska föranmälas till klubben.
  • Du som är medlem i SGA, GAF eller PGA erhåller fritt spel vid ett tillfälle per år. Obs! Detta gäller för aktiva medlemmar, ej passiva eller stödjande. Besök ska föranmälas till klubben.

Inget av ovanstående frispel kan nyttjas i samband med tävling.

Vänligen kontakta klubben och anmäl ditt besök i god tid.

Varmt välkommen till Slite GK.