Personal

Johan Lundqvist

VD

VD och ansvarig för sponsring och marknadsföring.

Kent Hedberg

Banchef

Banchef.

Daniel Vuorinen Lundin

Kanslichef

Kanslichef.