Information

Information om aktuella frågor som rör Veteranerna, liksom inbjudningar till ovanstående aktiviteter, kommer att anslås på Veteranernas anslagstavla i klubbhuset. Resultatlistor från onsdagstävlingar och andra Veterantävlingar kommer att återfinnas på golf.se och på klubbens hemsida under fliken Tävlingar. Resultaten kommer också att anslås på anslagstavlan, utsänds per mail till dem som anmält mailadress till tävlingsledaren samt skickas i avkortad form till tidningarna.