Kommittéer

För att en golfklubb skall kunna fungera behövs många ideellt arbetande medlemmar som ställer upp. På Slite Golfklubb har vi ett antal kommittéer som hjälper till med olika saker. 

Är du som medlem i Slite Golfklubb intresserad av att hjälpa till?

Kontakta någon av kommittéerna som presenteras här.