Organisation

Slite GK är en ideell idrottsförening. Arbetet med att driva klubben utförs av de många frivilliga krafter som är verksamma i klubben. För att bygga vårt nya klubbhus och sköta om vår bana så bildades Slite golfklubb 2008 ett driftbolag kallat Slite Golf AB.