Kallelse till årsmöte och bolagsstämma 9 april 2023

Medlemmar i Slite Golfklubb kallas till årsmöte den 9 april 2023, kl. 14.00 i klubbhuset på Slite GK.

Förslag till föredragningslista finns nedan.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 19 mars 2023 (tre veckor före mötet). Du som skickat in en motion kommer att få bekräftelse på mottagande av denna senast den 20 mars. Om du inte mottagit bekräftelse kontakta kansliet omgående.

Sedvanlig dokumentation kommer att finnas i tryckt och digital form på kansliet senast 1 vecka före mötet och kan tillhandahållas på mötet. Dokumentation kan vid förfrågan till kansliet erhållas av medlemmar/aktieägare elektroniskt.

Anmäl dig till årsmötet via e-post till johan@slitegk.se.

Bolagsstämma för driftbolaget Slite Golf AB äger rum direkt efter att årsmötet avslutats. Kaffe och bulle serveras mellan mötena.

Är du aktieägare i Slite Golf AB och tänker närvara på bolagsstämman skall du anmäla det separat och då i anmälan ange hur många aktier du har. Även här gäller e-post till johan@slitegk.se.

Med bästa golfhälsningar

Sten Torpare

Ordförande Slite Golfklubb

och 

Johan Lundqvist

VD Slite Golf AB

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Öppettider och bilder 2023-11-29
Vinterslinga 2023-11-14
Hela banan stängd! 2023-11-05
Vår vackra bana 2023-10-29
Restaurangen stängd! 2023-10-02