Aktuell banstatus 2023-04-06

Banstatus 2023-04-06

Hela anläggningen är fortfarande stängd. Det kalla vädret och nederbörden gör att banan inte är redo för spel i nuläget. Förhoppningen och målsättningen är nu att vi ska kunna öppna hela eller delar av anläggning till den 15 april då bokningen är öppen.

Så fort vi vet när vi kan öppna hela eller delar av banan kommer detta att kommuniceras här på hemsidan. Det kan ske med ganska kort varsel.

Banan ser annars bra ut och har klarat vintern bra, det som saknas nu är lite värme. Den nya dräneringen fungerar bra vilket gör att banan inte är lika blöt som den varit tidigare vid liknande väder.

Banan bjuder i år på nya utmaningar och spelmöjligheter då vi öppnar 10:ans green och 11:ans tee. Även 9:an har fått en ny spellinje och den nya dammen har satts än mer i spel, blir nu ett väldigt vackert hål.

Ett stort tack till de som varit med och hjälpt till på banan ingen nämnd ingen glömd 😊

Med vänliga hälsningar

Kent, banchef

Kommentarer