Match KM 2018

Nu är det dags för Match-KM för damer och herrar som är medlemmar i Slite GK. Anmälan görs via ”Min golf”. Sista anmälningsdag söndagen den 20 maj 2018 kl 16:00.

Tävlingsregler Match KM

 1    Kontaktansvaret ligger på båda spelarna men den som står överst i en match skall i första hand kontakta motspelaren för att överenskomma om en speltid. Kan man inte enas gäller att de tävlande skall infinna sig sista speldagen kl 16.00 beredda att spela  matchen. Kontakt skall då tas med kansliet. Infinner sig endast en spelare vinner denne  matchen. Om ingen kommer blir båda diskvalificerade.

2    Sista speldag måste ovillkorligen respekteras. Förlängning av speltid kommer inte att beviljas, oberoende av skäl. Om ingen segrare finns antecknad på matchplanen eller om inget meddelande till kansliet finns vid kansliets öppnande morgonen efter sista speldagen diskvalificeras båda spelarna. (Ingen lottad segrare alltså!)

3    Finalen kan inte vinnas på wo utan skall spelas

4    Tidbokning sker enligt normala regler. Ingen förtur och inte möjligt att boka en hel Fyrboll.

5    Sista anmälningsdag söndagen den 20 maj 2018 kl 16:00 

6    Lottning anslås senast den 22 maj på hemsidan. Första spelomgången skall vara färdigspelad senast söndag den 3 juni. Övriga datum fastlås efter anmälningstidens utgång.

7    Övrig information om matchspel – se Regler för golfspel gällande från 2016 och Spel- och tävlingshandboken gällande från 2016.