Match KM

Vi kommer att köra Match KM i år. Nedan finns info för det som gäller för årets Match KM

Tävlingsregler Match KM


1 Kontaktansvaret ligger på båda spelarna men den som står överst i en match
skall i första hand kontakta motspelaren för att överenskomma om en speltid. Kan
man inte enas gäller att de tävlande skall infinna sig sista speldagen kl 16.00
beredda att spela matchen. Kontakt skall då tas med kansliet. Infinner sig endast
en spelare vinner denne matchen. Om ingen kommer blir båda diskvalificerade.


2 Match KM avgörs med HCP. Sista speldag måste ovillkorligen respekteras.
Förlängning av speltid kommer inte att beviljas, oberoende av skäl. Om ingen
segrare finns antecknad på matchplanen eller om inget meddelande till kansliet
finns vid kansliets öppnande morgonen efter sista speldagen diskvalificeras båda
spelarna. (Ingen lottad segrare alltså!)


3 Finalen kan inte vinnas på wo utan skall spelas


4 Tidbokning sker enligt normala regler. Ingen förtur och inte möjligt att boka en
hel Fyrboll.


5 Sista anmälningsdag onsdagen den 17 maj 2017 kl 14:00


6 Lottning anslås senast den 18 maj på hemsidan. Ingen seedning, Första
spelomgången skall vara färdigspelad senast söndag den 29 maj. Övriga datum
fastlås efter anmälningstidens utgång. Match KM skall vara färdigspelad senast
29/7


7 Övrig information om matchspel – se Regler för golfspel gällande från 2016
och Spel- och tävlingshandboken gällande från 2017.