Slite GK - årsmöte och bolagsstämma skjuts upp

Styrelsen för klubben respektive driftbolaget har beslutat att skjuta på framtiden de rubricerade mötena. Möten var planerade till den 12 april 2020.

Bedömningen är att situationen med smittspridningen av Corona-virus gör det olämpligt att genomföra möten av den karaktär som årsmöte och bolagsstämma utgör.

Ledamöter i respektive styrelse fortsätter till vidare att vara kvar i sina befattningar.

Klubben kommer fortlöpande hålla medlemmar uppdaterade beträffande virusets påverkan på klubbens och driftbolagets verksamhet.

Vi hänvisar i första hand till klubbens hemsida när det gäller dagsaktuell information om banans tillgänglighet, restaurang, PRO/shop etc.

 

Med vänliga hälsningar

Sten Torpare

Ordförande Slite GK

 

Tommy Jacobsson

 VD Slite Golf AB