Medlemskap 2020 / Ansökan om medlemskap

Längst ner på sidan hittar du medlemskapsansökan som pdf-fil.

 

Teckna ProvaPå-medlemskap för 2021 och spela resterande del av 2020. Gäller endast om du inte varit medlem här under de senaste 5 åren. Pris 3200 kr.

Medlemskap 2020

ProvaPåMedlemskap 2020                                                              3145 kr

Gäller dem som inte varit medlemmar tidigare eller inte varit medlemmar under de senaste 5 åren.

Med kapitalinsats / Premiummedlemmar (3-aktier eller fler)

Premium, fullvärdig senior                                                               5390 kr

Premium, lågsäsong*                                                                         3580 kr

Premium, greenfee**                                                                       1413 kr

Utan kapitalinsats

Årsmedlem, senior (28 år och äldre)                                            6465 kr

Årsmedlem, yngre senior (till och med 27 år)                          3536 kr

Årsmedlem, lågsäsong*                                                                    4575 kr

Årsmedlem, greenfee**                                                                  1803 kr

Studerande på heltid                                                                         2755 kr

Junior, 18-21 år                                                                                     2020 kr

Junior, 13-17 år                                                                                     1350 kr

Knatte, -12 år                                                                                         500 kr

Kapitalinsats för nya premiummedlemmar: 3 aktier

*Betalar rabatterad greenfee 22 juni - 9 augusti (100 kr rabatt på gällande greenfee)

**Betalar rabatterad greenfee vid varje speltillfälle (100 kr rabatt på gällande greenfee)

Passivt medlemskap kostar 690 kr.

Vid frågor, kontakta kansliet.