Årsmöte och bolagsstämma 2019

Kallelse till årsmöte samt föredragningslista och årsmöteshandlingar

 

Medlemmar i Slite Golfklubb kallas till årsmöte den 21 april 2019, kl. 14.00. Plats är klubbhuset. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 april, 2019.

Sedvanlig dokumentation kommer att finnas i tryckt form på kansliet senast 1 vecka före mötet. Dokumentation kan även vid förfrågan erhållas av medlemmar/aktieägare elektroniskt.

 

Bolagsstämma för driftbolaget Slite Golf AB äger rum direkt efter att årsmötet avslutats. Kaffe och bulle serveras mellan mötena.

 

Förslag till finansiering av etapp 1, etapp 2 av Masterplan samt dammbygget kommer att presenteras under årsmötet (se föredragningslista).

 

Anmäl dig till årsstämman via mail till tommy@slitegk.se.

 

Är du aktieägare i Slite Golf AB och tänker närvara på bolagsstämman skall du anmäla det separat och då i anmälan ange hur många aktier du har. Även här gäller mail till Tommy.

 

Med bästa golfhälsningar

Sten Torpare

Ordförande Slite Golfklubb

Och

Tommy Jacobsson

VD Slite Golf AB