Golfklassen

Två dagar i veckan tränar golfklassen från Solklintsskolan för Pro Jan Hult.