Extra årsmöte Slite GK den 7 september 2019

Nedan finns kallelsen som gått ut via e-post eller brev samt underlag för det extra årsmötet den 7 september 2019. Det finns även en mall för fullmakt för de som inte har möjlighet att delta.

Anmäl deltagande i mötet senast den 5 september till kansliet via telefon 0498-22 61 70 eller via epost till info@slitegk.se 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta kansliet.