Årsmöte Slite GK / Bolagsstämma Slite Golf AB

Årsmötet och bolagsstämman för Slite GK och Slite Golf AB som var planerat till den 30 april skjuts upp till senare datum under vår/sommar med anledning av rådande situation gällande covid-19.

Meddelande med tid och form för mötena skickas ut senare.

Med bästa golfhälsningar

Sten Torpare

Ordförande Slite Golfklubb

Tommy Jacobsson

VD Slite Golf AB

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemmar i Slite Golfklubb kallas till årsmöte den 30/4 kl. 10.00 i klubbhuset på Slite GK.

Förslag till föredragningslista finns nedan.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 8 april 2021(tre veckor före mötet). Du som skickat in en motion kommer att få bekräftelse på mottagande av denna senast den 9 april. Om du inte mottagit bekräftelse kontakta kansliet omgående.

Sedvanlig dokumentation kommer att finnas i tryckt form på kansliet senast 1 vecka före den 30/4 samt på klubbens hemsida. Dokumentation kan även vid förfrågan erhållas av medlemmar/aktieägare elektroniskt.

Anmäl dig till årsmötet via e-post till tommy@slitegk.se.

Bolagsstämma för driftbolaget Slite Golf AB äger rum direkt efter att årsmötet avslutats.

Är du aktieägare i Slite Golf AB och tänker närvara på bolagsstämman skall du anmäla det separat och då i anmälan ange hur många aktier du har. Även här gäller e-post till tommy@slitegk.se

Slite Golfklubb följer de bestämmelser som Folkhälsomyndigheten och Svenska Golfförbundet utfärdar. Med rådande bestämmelser för antal personer samlade är det inte möjligt att genomföra årsmötet. Sker ingen förändring som påverkar möjligheten att genomföra mötet den 30/4 kommer mötet flyttas till senare tidpunkt dock senast till den 29/6 2021. Beroende av myndigheters beslut eller frånvaro av nya bestämmelser kommer klubben senast den 16 april meddela om årsmötet flyttas. Ny kallelse skickas till klubbens medlemmar med tidpunkt, plats och form för flyttat årsmöte. Tiden för motioner påverkas ej av att årsmötet flyttas. 

 

Med bästa golfhälsningar

Sten Torpare

Ordförande Slite Golfklubb

Tommy Jacobsson

VD Slite Golf AB