Årsmöte Slite GK / Bolagsstämma Slite Golf AB

Kallelse till årsmöte för Slite Golfklubb och bolagsstämma för Slite Golf AB den 30 juni 2021 kl. 17.00 på Slite Golfklubb

På grund av situationen med Covid-19 blir årsmöte och bolagsstämma anpassade till de regler som bla Folkhälsomyndigheten föreskriver.

Mötena kommer att äga rum utomhus för att minimera risk för smittspridning och att avstånd mellan deltagare kan säkerställas. Önskan är att en familj endast representeras av en person. Röstning med fullmakt enligt klubbens stadgar kan utnyttjas.

Anmälan till årsmötet respektive bolagstämman (för aktieägare) tar vi emot via e-post till tommy@slitegk.se senast 5 dagar före mötet.

Förslag till föredragningslista för årsmötet är bifogad. Årsmöteshandlingar finns minst en vecka före mötet på klubbens hemsida samt upptryckta i kansliet för avhämtning.

Även föredragningslista för bolagstämman finns bifogad.

Fullmakt för aktieägare kan tillämpas. Årsredovisning för Slite Golf AB finns att hämta i kansliet.

Årsmöteshandlingar för klubben och årsredovisning för bolaget kommer att delas ut i samband med mötena. Mall för fullmakter kommer att finnas på klubbens hemsida.

Bolagsstämman äger rum i direkt anslutning till att årsmötet är avslutat.

Styrelserna för

Slite Golfklubb och Slite Golf AB