Trafikpolicy

Slite Gk har tillsammans med Länsförsäkringar antagit en trafikpolicy.

Klubben är belägen på norra Gotland med ca 1000 medlemmar varav ca hälften bor på fastlandet. Greenfee gäster, som utgör en stor del av spelarna under golfsäsongen kommer från alla delar av Sverige. Inga allmänna kommunikationer finns till golfklubben. Detta innebär att huvuddelen av alla persontransporter måste ske medelst personbilar.

I samband med dessa transporter vill vår klubb bidra till trafiksäkerheten på följande sätt:

  • Alltid följa gällande hastighetsbestämmelser och övriga trafikregler
  • Alltid använda bilbälte under färd, om bälte finns
  • Antalet passagerare anpassas efter antalet bilbälten i bilen
  • Tänka på olämpligheten att prata i mobiltelefon under färd utan handsfree
  • Vara nykter och drogfri i trafiken och tänka på dagen-efter effekten
  • Ta hänsyn till väglag och trafiksituation
  • Fordonet skall vara besiktigat och i gott skick