Styrelse Slite Golfklubb

Sten Torpare

Ordförande

Artur Ringart

Ledamot

Christoffer Holm

Ledamot

Annki Hultman

Ledamot

Fredrik Stridh

Ledamot

Anne Bogren

Ledamot

Johan Lundqvist

Ledamot