Vänligen kontrollera dina kontaktuppgifter

För att vi vid behov ska kunna komma i kontakt med dig är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Vänligen kontrollera och eventuellt rätta dina kontaktuppgifter (adress, telefon och e-post) via Min Golf. Eftersom den mesta informationen från oss skickas ut via e-post är det viktigt att det finns en korrekt e-postadress inlagd.

Kommentarer