Hälsning från medlem

Nedan ser ni lite bilder från söndagens röjning. Dem fina bilderna är tagna av Peter Enström som även skrivit texten nedan. Vi tackar Peter för det fina reportaget.

"Måndagsgolfarna träffas fortsatt på golfbanan ute på Slite GK. Under säkra pandemiformer så träffas grabbarna vid hål 4 varje söndag. Dom har gjort ett grymt bra jobb.

De har nu röjt upp bland buskar och sly som fanns mellan hål 3 och hål 4. Står du på 4:ans tee så är hela vänstersidan röjts bort från buskar och sly. Resultatet blir att hålet blir ljusare och tydligare. Missar du lite på inspelet mot green på hål 3 så blir du glatt överraskad när du märker att buskarna är borta.

Likaså om du slår ut från 4:ans tee och är lite vänster så kommer du ha betydligt lättare att hitta bollen. Det finns även fler planer för att förbättra hål 4.

Efter några timmars slit så bjuds det på grillad korv där köttmästaren Jana Hägglund bjuder på nygrillat, vi kan nog med säkerhet säga att inköpen är gjorda på Willys.

När du står på tee på hål 6 så håller Broströms på att anlägga ett område som skall gynna pollinerande insekter. Det är mellan 5:ans green och 6:ans fairway där det tidigare var högruff som man har börjat att anlägga ytan.

Det kommer även att bli en ett område på högersidan av 5:ans fairway mellan tallarna och tunen vid vägen. Som kommer att gynna de pollinerade insekterna.

Du kan läsa om Nybro GK:s projekt för de pollinerande insekterna här Åtgärder för att gynna pollinatörer vid Nybro golfbana - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Uppe vid klubbhuset mellan bagboden och klubbhuset kommer det att bli en stor puttinggreen. Arbetet med att gräva ut greenen har börjat. En stor del av de massor och sand som kommer från området där man nu anlägger för de pollinerande insekterna, kommer att användas till puttinggreenen.

Under augusti-september kommer förhoppningsvis den planerade etapp 1 av banombyggnaden att starta."

 

Kommentarer