Peter Wigren har avlidit.

Peter Wigren har avlidit.

Peter avled den 2 februari efter komplikationer från en aortaoperation några veckor tidigare. Klubben sörjer, tillsammans med hans fru Gunilla, en medlem som genom åren lagt ned otroligt mycket energi och tid med ideellt arbete för Slite GK.  Tillsammans med Gunilla har de varit en drivkraft för Veteranernas verksamhet. Otal är de tävlingar där Peter varit tävlingsledare. Han har för Gotlands Golfförbund varit engagerad som fotograf vid många arrangemang utöver alla de tillfällen som han fotograferat åt Slite GK.

Klubben kommer att sakna Peter och även hans insiktsfulla kommentarer i frågor som rört klubbens verksamhet. Vi känner stor sorg när vi tänker på Peter.

Sten Torpare

Ordförande Slite Golfklubb

Kommentarer