Inbjudan årsmöte 2018

Medlemmar i Slite Golfklubb kallas till årsmöte i klubbhuset den 1 april kl. 14:00. Motioner skall vara klubben tillhanda senast 16 mars. Efter årsmöte serveras kaffe. Aktieägare i Slite Golf AB kallas till årsstämma i klubbhuset den 1 april, efter årsmötet. För upprättande av röstlängd anmäl deltagande till tommy@slitegk.se senast onsdagen den 23 mars. Handlingar till bägge möten kommer att läggas ut på hemsidan senast en vecka före mötet.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Inbjudan årsmöte 2018-02-06
Lost & found 2018-01-08
ERBJUDANDE! 2018-01-08
Kansliets öppettider 2018-01-08
God Jul och Ett Gott Nytt År 2017-12-15