Kallelse årsmöte och bolagsstämma 2019 samt årsmöteshandlingar

Kallelse till årsmöte och bolagsstämma samt föredragningslista

Medlemmar i Slite Golfklubb kallas till årsmöte den 21 april 2019, kl. 14.00. Plats är klubbhuset. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 april, 2019.

Sedvanlig dokumentation kommer att finnas i tryckt form på kansliet senast 1 vecka före mötet. Dokumentation kan även vid förfrågan erhållas av medlemmar/aktieägare elektroniskt.

Bolagsstämma för driftbolaget Slite Golf AB äger rum direkt efter att årsmötet avslutats. Kaffe och bulle serveras mellan mötena.

Förslag till finansiering av etapp 1, etapp 2 av Masterplan samt dammbygget kommer att presenteras under årsmötet (se föredragningslista).

Anmäl dig till årsstämman via mail till tommy@slitegk.se

Är du aktieägare i Slite Golf AB och tänker närvara på bolagsstämman skall du anmäla det separat och då i anmälan ange hur många aktier du har. Även här gäller mail till Tommy.

Med bästa golfhälsningar

Sten Torpare

Ordförande Slite Golfklubb

Och

Tommy Jacobsson

VD Slite Golf AB

 

Nedan hittar du årsmöteshandlingarna:

Kommentarer