Årsmöte för Slite Golfklubb och bolagsstämma för Slite Golf AB den 27 juni 2020 kl. 16.00 på Slite Golfklubb.

Kallelse till årsmöte för Slite Golfklubb och bolagsstämma för Slite Golf AB den 27 juni 2020 kl. 16.00 på Slite Golfklubb.

På grund av situationen med Covid-19 blir årsmöte och bolagsstämma anpassade till de regler som bla Folkhälsomyndigheten föreskriver.

Mötena kommer att äga rum utomhus för att minimera risk för smittspridning och att avstånd mellan deltagare kan säkerställas. Önskan är att en familj endast representeras av en person. Röstning med fullmakt enligt klubbens stadgar kan utnyttjas. Vi rekommenderar starkt att medlemmar i riskgrupper, typ 70+, avstår från att delta.

Anmälan till årsmötet respektive bolagstämman (för aktieägare) tar vi emot via e-post till tommy@slitegk.se senast 7 dagar före mötet. De 50 första som anmäler sig får deltaga.

Förslag till föredragningslista för årsmötet samt förslag till stadgeändring i klubbstadgarna är bifogat. Årsmöteshandlingar finns minst en vecka före mötet på klubbens hemsida samt upptryckta i kansliet för avhämtning. En komplettering har skett mot tidigare version av handlingarna genom att budget för 2020 för driftbolaget har reviderats på grund av att intäkter från greenfee bedöms avsevärt mindre.

Ytterligare motioner till årsmötet skall vara klubbstyrelsen tillhanda senast den 10 juni 2020. 

Även föredragningslista för bolagstämman finns bifogad.                                          

Fullmakt för aktieägare kan tillämpas. Årsredovisning för Slite Golf AB finns att hämta i kansliet.

Årsmöteshandlingar för klubben och årsredovisning för bolaget kommer att delas ut i samband med mötena. Mall för fullmakter kommer att finnas på klubbens hemsida.

Bolagsstämman äger rum i direkt anslutning till att årsmötet är avslutat. 

Förslag från styrelsen

Ärende beträffande stadgeändring kommer att behandlas på mötet. Styrelsen föreslår att klubbens stadgar ändras så att kallelse till årsmöte och extra årsmöte tillsänds medlemmar via e-post, och anslås på klubbens anslagstavla och hemsida. Kallelse via brev borttages från stadgarna.

Styrelserna för

Slite Golfklubb och Slite Golf AB

 

 

 

Kommentarer