Seriespel

Seriespelet har en ny form i år med spel för alla på en bana i taget. Gotska 20/5, När 3/6, Visby 17/6, Ljugarn 19/6, Slite 2/9, Gumbalde 16/9 (måndagar). Mer info på årsmötet. Lagledare utses senare.