Årsplanering 2020

På de följande sidorna hittar du uppgifter om Veteranernas speltider under året, seriespel och mycket annat. Till Veteranerna är alla medlemmar välkomna fr.o.m. det år de fyller 60.