Övrigt

BÄSTA DAM 
BÄSTA HERRE

Två priser för bästa dam respektive bästa herre sammanlagt i individuella onsdagstävlingar under året utdelas.

REGELKURS
Ny rtegelbok gäller från 2016. Regelkurs kan anordnas för Slites veteraner om intresse finns.


FESTER
170805    Sommarfest hålls första fredagen i augusti. Se särskild inbjudan. Veteraner och respektive välkomna.
171202    Jullunch inbjuds till första fredagen i december. Även denna öppen för Veteraner och respektive.

INFORMATION
Information om aktuella frågor som rör Veteranerna, liksom inbjudningar till ovanstående aktiviteter, kommer att anslås på Veteranernas anslagstavla i klubbhuset. Resultatlistor från onsdagstävlingar och andra Veterantävlingar kommer att återfinnas på golf.se och på klubbens hemsida under fliken Tävlingar. Resultaten kommer också att anslås på anslagstavlan, utsänds per mail till dem som anmält mailadress till tävlingsledaren samt skickas i förkortad form till tidningarna.
    
    
Gunilla Wigren Dahlin
Tävlingsledare
0498-525 60, 0767-15 25 60
gunillawdahlin@gmail.com (OBS! Ny mailadress)