Bokningsinformation

Välkommen! Alla tider är bokningsbara via www.golf.se samt telefon 0498-22 61 70.

Du kan boka starttider för hela säsongen med högst fyra tider samtidigt. En tid skall vara förbrukad innan nästa kan bokas. Vid bokning skall samtliga spelares golf-id uppges.

Bokad tid skall kvitteras senast 15 min före spel.

Glömt avboka?

Det blir tyvärr allt vanligare att  man inte avbokar sin tid eller att det sker väldigt sent. Dessutom kommer ofta färre spelare än vad man bokat för. Detta gäller både medlemmar som gäster. Därför är vi tyvärr nödgade att fakturera en avgift för utebliven tid/spelare.

Gäster som ej infinner sig på bokad tid och inte har avbokat den debiteras gällande greenfee. Tiden skall avbokas senast 2 timme före start. Medlemmar debiteras 50% av gällande greenfee.