Lokala regler

Banmarkeringar

Följande banmarkeringar gäller

 

Banmarkering      Regelhänvisning         Regler för golfspel 2016-2018

Vit                                            Out of Bounds                                            Regel 27

Gul                                            Vattenhinder                                             Regel 26

Röd                                           Sidovattenhinder                                       Regel 26

Blå                                            Mark under arbete (MUA)                            Regel 25

Blå-vit                                        MUA spel förbjudet                                 Bil 1. Del A 2a

 

 

Lokala Regler Slite GK

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

 1. Out of bounds (regel 27)

Intern out of bounds markering

Out of bounds mellan Hål 18 och Hål 10 gäller endast vid spel av Hål 18.

 

 1. Vattenhinder/Sidovattenhinder (regel 26)

Omarkerade dammar, diken, åar, bäckar eller annat öppet vattendrag vare sig det är vatten i eller inte, är sidovattenhinder.

 

 1. Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)
 2. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 3. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
 4. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
 5. Myrstackar.
 6. Områden med orkidéer spel förbjudet

 

 1. Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar.

 

 1. Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)
 2. Objekt identifierade med orange markering.
 3. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.
 4. Unga träd och buskar som har stödpinne eller nät runt stammen.
 5. Belagda vägar och stigar.
 6. avståndsmarkeringar
 7. Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1)

 

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

 

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

 

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

 

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdlagens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

 1. Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.