Bihabitat

Längs med höger sida på hål 5 och mellan green på hål 5 och tee 46 på hål 6 pågår bygge av Bibostäder. På bilden nedan kan du läsa mer om detta. För golfspelet innebär dessa områden waste area, det vill säga områden som inte sköts/krattas i någon större utsträckning men därifrån du får slå din boll.