Aktuell banstatus

9-hål (hål 10-18) är öppna för spel på vinterslinga (vintergreener/vintertees) från och med den 27 november. Bollränna gäller. Icke medlemmar betalar 100 kr för heldagsgreenfee. Greenfee swishas till nr: 123 634 5029

Golfbilar är ej tillåtna på banan just nu.

Vid frost är hela banan avstängd och får inte beträdas!  

Drivingrangen och puttinggreenen är stängda för säsongen. Dricksvattnet och toaletterna på banan är avstängda för säsongen. Toaletter finns i klubbhuset under klubbhusets öppettider.

Kansliet/Klubbhuset är öppet måndag - fredag kl. 09:00-14:00. (Övrig tid är klubbhuset stängt).