Aktuell banstatus

9-hål (hål 10-18) är öppna för spel på vinterslinga (vintergreener/vintertees). Bollränna gäller. Icke medlemmar betalar 150 kr för heldagsgreenfee. Greenfee swishas till nr: 123 634 5029

Drivingrangen och puttinggreenen är stängda.

Kansliet är öppet måndag - fredag kl. 09:00-14:00. (Övrig tid är klubbhuset stängt).

Vid frost är hela banan avstängd och får inte beträdas!