Banstatus

 

27/11: Vinterslinga 9 hål med start från Hål 10.

Uppdaterar aktuell banstatus löpande.

Vid frost får ingen del av banan beträdas.