Aktuell banstatus

 

Hela banan stängd!

På grund av mycket nederbörd den senaste tiden blir vi tvungna att bygga ny transportväg för fordonen som genomför banombyggnationen. Därmed är vi tyvärr tvungna att stänga banan helt tills vidare.   

Du kan läsa mer om ombyggnationen på banan här på hemsidan under fliken banan och sedan banutveckling.