Banstatus

Banan är stängd pga den otroliga vattenmängd som kommit.

Uppdaterar aktuell banstatus löpande.

Vid frost får ingen del av banan beträdas.