18 Hålsbanan

1

Par
4
Index
15
59
263m
56
253m
52
223m
46
212m

1

Par
4
Index
15
59
263m
56
253m
52
223m
46
212m

Fakta

 
Banan är ritad av Peter Nordwall och passar perfekt för alla kategorier av golfare. Den vackra gotländska naturen utnyttjas till fullo genom banans sträckning i skog och öppet landskap.

Karaktär

Parkbana

Grässort

Tee

Rödsvingel

Fairway

Ängsgröe

Green

Penn 4

BANCHEF - Kent Hedberg

Slope