Till sidans innehåll

Juniorkommittén

Martin Munkhammar - Pro övrgripande utbildningsansvar 070-764 71 80

Magnus Fahlén - ledare 070 447 75 00 

Kent Hedberg - ledare 070 878 75 90

Annki Hultman kontaktperson styrelsen


  • Slite GK
  • Adress: Othem Klints 430
  • 624 46 SLITE
  • Telefon: 0498-22 61 70
  • Fax: 0498-22 61 69